Opleiding

Jülide is in 2015 gestart met de studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanwege haar brede interesse in zowel het ondernemerschap als de fiscaliteit heeft Jülide naast haar rechtenstudie een verdieping over het ondernemingsrecht gevolgd aan het Van der Heijden Instituut. Ook heeft ze verschillende managementvakken gevolgd als aanvulling op haar curriculum.

Carrière

Jülide is gespecialiseerd in interne reorganisaties, accountantswetgeving en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. In 2018 is Jülide gestart als stagiair bij DTS Duijn’s Tax Solutions. Tijdens haar stage heeft ze haar draai gevonden in zowel de fiscale als ondernemingsrechtelijke praktijk binnen DTS. Na haar stageperiode bij DTS is ze aan de slag gegaan als Paralegal en is daarna gepromoveerd tot Junior Tax Advisor.

Ervaring

Tijdens haar studie merkte Jülide dat haar interesse vooral uitging naar het ondernemerschap en de fiscaliteit. Deze interesses heeft ze bij DTS weten te combineren. Zo heeft ze zich gebogen over verschillende interne herstructureringen, heeft ze leningsovereenkomsten opgesteld en heeft ze verschillende 30%-regelingsaanvragen begeleid.