Opleiding

Ahmed is in 2015 begonnen met de studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In juli 2019 haalde Ahmed zijn bachelor diploma Nederlands recht. Na een stage in de belastingpraktijk wist Ahmed zeker welke master hij wilde gaan doen en heeft hij gekozen voor de masterspecialisatie Fiscaal Recht. Daarnaast houdt Ahmed zich ook bezig met het volgen van de ontwikkelingen op de gebieden loonbelasting en inkomstenbelasting.

Carrière

Ahmed is gespecialiseerd in loonbelasting, inkomstenbelasting en de innovatiebox. In 2018 ging Ahmed naast zijn studie aan de slag als stagiair bij een advocatenkantoor en vervolgens streek hij neer bij DTS Duijn’s Tax Solutions. Ahmed combineert zijn masterstudie met praktijkervaring. Naast het werk als belastingadviseur is Ahmed tevens werkzaam als buitengriffier bij de Rechtbank Gelderland. Ahmed is recentelijk gepromoveerd naar de functie van Tax Advisor.

Ervaring

Ahmed heeft een breed vlak aan ervaringen binnen de fiscale praktijk. Zo heeft Ahmed zich vaak gebogen over vraagstukken die betrekking hebben op de toepassing van de innovatiebox en de Afvalbeheersbijdrage. Daarnaast heeft Ahmed ervaring met het analyseren van arbeidscontracten en specialiseert hij zich op het gebied van loonbelasting.