Oninbare BTW terugvragen
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Oninbare BTW terugvragen

Sinds 1 januari 2017 hebt u de kans om btw van slecht betalende klanten terug te vragen in de btw-aangifte. De btw-vordering wordt immers definitief oninbaar als er een jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum. Maar wanneer kan u die btw dan terugvragen?

Aangifte in 2017
Voor vorderingen die intussen definitief oninbaar zijn, kan u bij de laatste btw-aangifte van 2017 btw terugvragen over het tijdvak waarin de vordering al definitief oninbaar was. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de curator u liet weten dat u als concurrerende schuldeiser geen uitkering kan verwachten bij het faillissement van uw klant of wanneer u met uw klant overeen kwam dat deze de openstaande factuur niet langer hoeft te betalen. Als de klant de factuur alsnog betaalt, hoort u wel btw af te dragen. Die btw verliest dan  met andere woorden zijn oninbare status.

Aangifte in 2018
Toch kan u er niet zomaar van uitgaan dat elke vordering met een uiterste betaaldatum van voor 2017 reeds definitief oninbaar is. In de volgende situaties staat de vordering nog steeds open:

Het faillissement van uw klant is niet helemaal afgewikkeld, ook al is de kans op vergoeding klein;

Uw klant negeert debetalingsverzoeken voor een te verwaarlozen bedrag dat een incassoprocedure eigenlijk niet waard is;

Uw klant is het niet eens met de factuur en u hebt nog niet besloten wat te doen;

Uw klant is onvindbaar, waardoor u niet weet hoe de factuur tot bij hem te krijgen;

U gaf de vordering uit handen, maar hebt die nog niet afgewikkeld.

Deze lang openstaande vorderingen zijn pas met aanvang van 2018 definitief oninbaar. U zal de btw bijgevolg pas in de eerste aangifte van 2018 kunnen terugvragen.

Voor meer informatie kan u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?