In Malta kan er als zeeman gebruik gemaakt worden van een regeling en daarmee vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Malta en zeelui: een perfecte fiscale match

Door: ShekibMunsefzadeh

Iedere zeeman is er mee bekend, u moet hard werken voor uw geld, bent vaak van huis en dus ook weinig in Nederland. Elk jaar gebeurt dan ook weer hetzelfde fenomeen: de belastingaangifte die ingevuld moet worden en uiteindelijk de blauwe brieven die op de mat vallen. Voor de meeste is dit toch wel weer schrikken. Voor de meeste zeemannen hebben wij nu daarom een antwoord waar zij wel blij mee zullen zijn: Malta.

Voor mensen die vaak van huis zijn en hun geld elders verdienen hebben de meeste landen afspraken gemaakt waar dit uiteindelijk belast word, namelijk met belastingverdragen. Als dit niet het geval was, zou de werknemer in twee of meerdere landen belasting moeten betalen over zijn salaris. Tevens hebben veel landen nog zelf hun eigen regelingen. Standaard moet er in het land waar gewerkt wordt de belasting betaald worden, behalve wanneer de 183-dagen regeling toegepast kan worden.

De 183-dagen regeling houdt in dat men onbelast in het werkland kan werken en daar geen belasting over zijn inkomsten hoeft te betalen, maar hier wel zitten een aantal haken en ogen aan.

De werknemer moet korter dan 183 dagen verblijven in het werkland in een bepaalde periode. De periode waarin er minder dan 183 dagen verbleven mag worden verschilt in veel gevallen. Soms zijn dit 12 maanden en soms ook een kalenderjaar. Het is belangrijk dat in de gaten wordt gehouden dat alle dagen in het werkland meetellen, dus ook weekenden en vakantiedagen

De werknemer moet betaald worden door een werkgever die niet in het werkland is gevestigd
De werknemer mag ook niet in een vaste inrichting van de werkgever werken in het buitenland

In veel gevallen moet er dan in het woonland nog wel belasting betaald worden, terwijl de aanwezigheid in Nederland miniem is. Een gunstigst antwoord hierop is Malta.

Malta kent een territoriaal belastingsysteem waarbij belasting verschuldigd als er aanwezigheid is op Maltees gebied. In Malta kan er als zeeman gebruik gemaakt worden van een regeling en daarmee vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden namelijk:

Er moet in een Malta een appartement of huis gehuurd worden;
Het mag geen vakantiewoning zijn en moet als eigen woning dienen. Deze woning mag ook niet commercieel verhuurd worden;
Er mag niet gevaren worden onder de Maltese vlag en de boot mag geen eigendom zijn van een Maltees bedrijf;
De inkomsten mogen niet ontsproten zijn op het territorium van Malta.

Indien er toch gevaren wordt op Maltese territoria wordt alleen belasting betaald over de inkomsten die toerekenbaar zijn aan de feitelijke tijd, langer dan één maand, die worden genoten op Maltees gebied.

Daarnaast moet er een aanvraag gedaan worden voor een verblijfsvergunning in Malta. Hierbij moet men aanwezig zijn in Malta bij het aanvragen en ophalen van de verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning is 2 jaar geldig.

Ten slotte is er wekelijks ongeveer een bedrag van € 60,- verschuldigd om sociaal verzekerd te blijven.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen om te bepalen hoe een emigratie traject eruit kan zien.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?