Voor mijn onderneming is de website een soort uithangbord en fungeert dus als een bedrijfsmiddel.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Investeringsaftrek voor mijn website?

In 2012 I had a website built for my company. When I filed my income tax return, I wondered whether it was possible to obtain an additional tax deduction for this.
Below I indicate that I have come to the conclusion that I can make use of the small-scale investment deduction for the costs of building my website. Because my experience shows that this tax possibility is often overlooked, it seemed useful to me to express my thinking.
Voor ondernemingen is er een speciale investeringsfaciliteit, de zogeheten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek krijgen. Bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet je ervoor kiezen om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

De ondergrens van de benodigde investeringen bedraagt in 2013 en in 2012 EUR 2.300. Het percentage extra aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag, tot een bedrag van EUR 55.248. Daarna blijft de aftrek gemaximeerd tot EUR 15.470. Vanaf EUR 102.311 neemt de investeringsaftrek af met 7,56% over het geïnvesteerde surplus. Samenvattend, als je een bedrijfsmiddel koopt voor EUR 5.000, kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek EUR 1.400 bedragen. Het enige wat je moet doen is in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken.

Voor mijn onderneming is de website een soort uithangbord en fungeert dus als een bedrijfsmiddel. Het bouwen van mijn website kostte meer dan EUR 2.300, dus de ondergrens was ook gehaald. De enige hobbel was het identificeren en rubriceren van de kosten die betrekking hadden op de investering in de website.

Bij het doen van mijn administratie had ik in eerste instantie alle kosten die betrekking hadden op het bouwen van mijn website onder de grootboekrekening softwarekosten gerubriceerd. Hierdoor waren de kosten voor het bouwen van mijn website niet inzichtelijk. Bij het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting was het dus noodzakelijk om de softwarekosten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van applicaties, van de investering in de website te scheiden. De facturen van de website-bouwer heb ik apart genomen, waardoor ik de benodigde informatie voor het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting paraat had.

Applying the small-scale investment deduction does not mean that you have to activate the investment in your asset on your balance sheet. If this were the case, you would not be able to deduct the expenses in one go. Nice to know then that there is an exception for intangible assets, so you can choose whether you deduct an investment in intangible assets (website) in the year of production directly from your profit or do not. By identifying and classifying the costs of intangible assets, you also build in additional flexibility with regard to the spread of your profits from business.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd