Als een gezagsverhouding bestaat tussen de ZZP’er en zijn enige, fulltime opdrachtgever, zal het moeilijk zijn vol te houden dat hier sprake is van zelfstandig ondernemerschap.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Einde VAR voor ZZP’ers

Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De regering gaat een nieuwe poging wagen om het fragiele evenwicht tussen klein ondernemerschap en schijnzelfstandigheid te bewaren. De Belastingdienst wil voortaan vooraf zekerheid geven over de aard van arbeidsrelaties.

Honderdduizenden Nederlanders hebben een kleine eigen onderneming waarmee ze voor andere ondernemers werken. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar er zijn altijd zorgen geweest over het ontwijken van werkgeversverplichtingen.

Voor enkele van onze cliënten zijn wij bezig een standaardovereenkomst op te stellen die zij en hun branchegenoten kunnen gebruiken om ZZP’ers te contracteren zonder het risico te lopen in feite een arbeidsovereenkomst te sluiten.

Laat me enkele belangrijke aspecten in dergelijke overeenkomsten opsommen:
De ZZP’er is naar buiten toe kenbaar als zodanig. Hij draagt bijvoorbeeld kleding met zijn eigen bedrijfsnaam, brengt zijn eigen gereedschap/materialen mee of heeft een auto met logo van de zaak.
De ZZP’er is verantwoordelijk voor het afgesproken eindresultaat. Hij is zelf de deskundige, dus is vrij in de wijze of de tijdslijn van de uitvoering.
Tegenover deze vrijheid staat verantwoordelijkheid: de ZZP’er is aansprakelijk voor oplevering van het resultaat. Bij voorkeur is hij hiertegen verzekerd.
De ZZP’er heeft meerdere opdrachtgevers. Dit is een goede indicatie van ondernemerschap tegenover werknemerschap, maar geen harde eis. Sommige ZZP’ers nemen immers grote meerjarige klussen aan. Denk aan interim-managers.

Kwetsbaar punt van elke regeling op dit gebied blijft het verschil tussen contract en praktijk. Zekerheid vooraf kan de Belastingdienst alleen geven met het voorbehoud dat het contract nageleefd moet worden. Als blijkt dat er wel degelijk een gezagsverhouding is tussen de ZZP’er en zijn enige, fulltime opdrachtgever, zal het moeilijk zijn vol te houden dat hier sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

DTS Duijn’s Tax Solutions adviseert ZZP’ers en hun opdrachtgevers over de juridische én praktische invulling van hun arbeidsrelaties. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

 

 

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?