Wat betekenen de meest recente wijzigingen voor de fiscale positie van de eilanden?
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet?

Wie aan de Nederlandse Antillen denkt, ziet wellicht zonovergoten en felgekleurde huisjes voor zich. Maar…de Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer. Aruba is sinds 1986 al zelfstandig. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen, met een eigen regering. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wisseling in bestuursvormen is niet nieuw voor de eilanden; al sinds hun ontdekking aan het einde van de 15e eeuw door de Spanjaard Alonso de Ojeda zijn ze in verschillende samenstellingen in handen geweest van verschillende Europese landen. Wat betekenen de meest recente wijzigingen voor de fiscale positie van de eilanden? Kunnen ze worden gezien als een derde land, waarop de vrijheid van kapitaalverkeer van toepassing is? Over die vraag boog advocaat-generaal Jääskinen zich naar aanleiding van een zaak waarin twee in Nederland gevestigde vennootschappen dividenduitkeringen deden aan hun in de Nederlandse Antillen gevestigde aandeelhouders.

In het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap staat over kapitaal en betalingsverkeer: 

Artikel 56

In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

Artikel 57

Het bepaalde in artikel 56 doet geen afbreuk aan de toepassing op derde landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van nationaal of Gemeenschapsrecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen — met inbegrip van investeringen in onroerende goederen —, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.

Jääskinen gaf aan dat voor de toepassing van artikel 56 een eigen land of gebied overzee van een lidstaat in de relatie tot die lidstaat moet worden beschouwd als een derde land. De vrijheid van kapitaalverkeer is hierop dus van toepassing. Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet naar verwachting over een paar maanden uitspraak. Als het hof het eens is met Jääskinen, vervalt de mogelijkheid van een zwaardere belastingheffing op dividendbetalingen naar de voormalige Nederlandse Antillen. Het huidige dividendbelastingpercentage naar de Nederlandse Antillen is 8,3%, maar zonder beperking van dividendbelasting zal het gunstiger worden om vanuit de Nederlandse Antillen te investeren in Nederland. Bovendien is het de vraag of de het nieuwe verdrag tussen Curaçao en Nederland wel Jääskinen-proof is. Wat denkt u?

Zie ook: 

Informatie van de Rijksoverheid over het bestuur van de voormalige Nederlandse Antillen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/nieuw-bestuur-voormalige-nederlandse-antillen

Een artikel over deze zaak (waarin twee in Nederland gevestigde vennootschappen dividenduitkeringen deden aan hun in de Nederlandse Antillen gevestigde aandeelhouders) en de uitspraak van Jääskinen: http://taxlive.nl/vn-vandaag/-/cat/idn/351501/17+januari?resetPage=true&expanded_item_id=351628#item_id351628 

Een nieuwsbericht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2014/01/%E2%80%9Cgeen-zwaardere-belastingheffing-op-dividendbetaling-naar-voormalige-nederlandse-antillen%E2%80%9D.html 

De uitspraak van Jääskinen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0024:NL:HTML#Footref1 

Een overzicht van de Nederlandse belasting- en bilateraleinvesteringsverdragen www.duijntax.com/en/dutch-tax-treaty-overview-netherlands/

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?