Fiscaal vertegenwoordiger

Als fiscaal vertegenwoordiger kunnen wij helpen bij het verkrijgen van de Artikel 23 vergunning voor uw onderneming, waarmee u de import-BTW kunt uitstellen. In plaats van het betalen van BTW op het moment dat de goederen geïmporteerd worden, betaalt men dan pas bij het doen van BTW-aangifte aan het einde van het betreffende kwartaal.

Normaal gesproken, wanneer goederen Nederland binnenkomen van buiten de EU, moet de importeur van de goederen import-BTW betalen aan de Douane. Pas wanneer de import-BTW betaald is, kunnen de goederen verkocht of gebruikt worden in Nederland.

Naast dat de Artikel 23 vergunning ervoor zorgt dat goederen direct in Nederland ingevoerd kunnen worden, zorgt de vergunning er ook voor dat de import-BTW geregistreerd wordt en op dezelfde aangifte teruggevraagd kan worden. Ondernemingen zonder Artikel 23 vergunning betalen import-BTW direct bij de invoer en zullen de teruggave doorgaans pas na 3 of 4 maanden nadat er betaald of teruggevraagd is, de betaalde voorbelasting terug ontvangen.

Met een Artikel 23 vergunning is de import-BTW verschuldigd na het doen van BTW-aangifte, waardoor dit moment gelijk valt met het moment waarop BTW terug gevraagd kan worden. Dit zorgt er dus voor de een onderneming alle betaalde voorbelasting in een keer terug ontvangt en daarmee in een netto nul positie terechtkomt ten aanzien van de BTW. Voor hulp bij de aanvraag van een Artikel 23 vergunning of het doen van BTW-aangifte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u hier graag mee.

Wanneer u ons aanwijst als fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning, kunnen we namens uw onderneming helpen bij het uitstellen van de import-BTW van uw Nederlandse BTW-aangifte. Niet in Nederland gelegen ondernemingen zonder een fiscaal vertegenwoordiger kunnen géén uitstel van import BTW krijgen.

Bel gerust naar: +31(0)88-387 669, neem contact op via client.team@duijntax.com of vul ons contactformulier in.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167