Deelnemingsvrijstelling

In Nederland gevestigde concerns vallen onder de regels van de Nederlandse belastingwetgeving waarbij de inkomsten voor 20%-25% worden belast. Daarnaast is een Nederlandse organisatie belastingplichtig voor de wereldwijde winst van de gehele organisatie. Onder de wereldwijde winst vallen onder meer bedrijfsinkomsten, dividend inkomsten en interest. Met de invoer van deelnemingsvrijstelling worden dergelijke inkomsten uit het buitenland niet meer belast. De essentie van deelnemingsvrijstelling is dat een “lichaam” bij deelnemingen in een andere vennootschap is vrijgesteld voor inkomstenbelasting over het resultaat dat voortkomt uit de andere vennootschap. Aspecten van deze inkomsten zijn onder meer dividenden, vermogenswinsten op deelnemingen en kapitaal goederen. Verliezen zijn, met uitzondering van liquiditeitsverliezen, niet aftrekbaar.

Deelnemingsvrijstelling buitenlandse deelneming

Deelnemingsvrijstellingen zijn van belang om ook in het buitenland te kunnen concurreren met lokale concerns. Alvorens een onderneming in aanmerking komt voor de toepassing van deelnemingsvrijstelling dient de onderneming aan een aantal eisen te voldoen. De belastingplichtige:

Zodra aan bovenstaande eisen is voldaan komt de belastingplichtige in aanmerking voor deelnemingsvrijstelling, waardoor dubbele heffingen worden voorkomen en internationaal opererende ondernemingen gemakkelijker kunnen concurreren. Heeft u vragen over deelnemingsvrijstellingen? Neem contact op via (088) 838 76 69 en kom in contact met onze ervaren adviseurs.

DTS treft regelingen voor uw onderneming

Het doel van de deelnemingsvrijstelling is en blijft om economisch dubbele belastingheffing binnen een concern te voorkomen. Door vrijstelling is het voor actieve dochterondernemingen van in Nederland gevestigde moedermaatschappijen mogelijk in buitenlandse markten vanuit fiscaal oogpunt op gelijke voet te concurreren met lokale ondernemingen. Uiteraard geldt deze deelnemingsvrijstelling niet voor alle ondernemingen. Beleggingsvennootschappen zijn uitzondering op de regel en vallen niet onder de regelgeving van deelnemingsvrijstelling. Bij DTS Duijn’s Tax Solutions hebben wij vele jaren internationale ervaring met de meeste complexe belastingvraagstukken. Wij bieden directe ondersteuning voor het treffen van gunstige regelingen binnen de gestelde richtlijnen. Onze adviseurs brengen uw situatie in kaart, onderzoeken welke regeling voor uw onderneming geschikt is en ondersteunen in het treffen van een dergelijke regeling. Voorkom dubbele belastingheffingen binnen uw onderneming. Neem contact op en informeer direct naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167