Inkomsten genoten door een kwalificeerde deelnemer maken voor een vennootschapsbelastingplichtige geen deel uit van uw belastbare winst.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Deelnemersvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling wordt ook wel de deelnemersvrijstelling genoemd. De deelnemersvrijstelling is een objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting.

De achtergrond van de deelnemingsvrijstelling is om dubbele belasting te voorkomen voor een vennootschapsbelastingplichtige deelnemer in het kapitaal van een andere vennootschap. Daardoor wordt de deelnemingsvrijstelling ook wel deelnemersvrijstelling genoemd.
Inkomsten genoten door een kwalificeerde deelnemer maken voor een vennootschapsbelastingplichtig lichaam geen deel uit van uw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling).
De deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast. De verliezen zijn niet aftrekbaar. Aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar.
De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In dat geval is deelnemingsverrekening mogelijk. Vanaf het moment dat een deelneming wijzigt in een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming, is de deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing.
Als er sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming, geldt de deelnemingsvrijstelling wel. Voor onze Engelstalige klanten hebben we de deelnemingsvrijstelling in uitgelegd.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?