Voor mijn onderneming is de website een soort uithangbord en fungeert dus als een bedrijfsmiddel.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd. Het conceptbesluit bepaalt wanneer schakelvennootschappen die rente of royalty’s uit het buitenland ontvangen en rente of royalty’s aan het buitenland betalen (dienstverleningslichamen) verplicht zijn om te melden dat niet aan de substance eisen wordt voldaan. In kamerstuk nummer 33 753, betreffende de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014) meer in het bijzonder in de Nota naar aanleiding van het verslag, is een conceptbesluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen toegevoegd. Hier vindt u het concept besluit.

Substance informatie in de aangifte vennootschapsbelasting

In eerste instantie zal in de aangifte vennootschapsbelasting een melding moeten worden gedaan dat aan de substance eisen wordt voldaan. Indien niet aan de substance-eisen wordt voldaan dan dient separaat informatie te worden verstrekt aan de belastingdienst. Het niet voldoen aan de informatie verschaffingsverplichting kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal € 19.500. Hoe de informatie verschaffingsverplichting eruit komt te zien is niet geheel duidelijk. Wel de informatie die verstrekt moet worden (zie besluit).

Onduidelijkheden over de reikwijdte

Er zijn nog een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van deze regeling in specifieke situaties. De term “feitelijke werkzaamheden” wordt gebruikt. De invulling van deze term bij een belastingplichtige zonder personeel kan vragen oproepen in de praktijk. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een “concern” toets, wordt er onderscheid gemaakt tussen in Nederland gevestigde lichamen en niet in Nederland gevestigde lichamen, blijven “werkzaamheden” die samenhangen met deelnemingen buiten beschouwing en worden ook lease en huurtermijnen in aanmerking genomen. De reikwijdte van deze informatieverplichting zal in de praktijk duidelijk worden. Met deze nieuwe delegatiegrondslag wordt een nieuw hoofdstuk geopend in de strijd tegen onbedoeld gebruik van verdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving. Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen hieromtrent.

Oude substance-eisen vs conceptbesluit

Indien je benieuwd bent naar de verschillen tussen de bijlage bij het Besluit van 11 augustus 2004, nr. IFZ2004/126M en de nieuwe eisen het concept besluit.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Investeringsaftrek voor mijn website?