Btw op de verkoop van een onderneming
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Btw op de verkoop van een onderneming

Plant u een eigen zaak te kopen of verkopen? Dan doet u er goed aan u tijdig te informeren naar eventuele btw op de verkoopprijs.

Btw is doorgaans niet van toepassing op de verkoop van een onderneming. Toch moet u vaak btw verrekenen. Dat is voornamelijk het geval wanneer u een zelfstandig onderdeel van een onderneming verkoopt. Zo kan u bijvoorbeeld een uw bedrijfsnaam, het gehuurde bedrijfspand of het klantenbestand verkopen. Omdat er dan nog steeds sprake is van onder meer verplichtingen aan crediteuren, een huurovereenkomst, een inventaris of een voorraad, hoort u wel degelijk btw te verrekenen op de verkoopprijs.

Omdat de belastingdienst in dat geval niet erkent dat de onderneming is overgedragen, eist het namelijk btw voor de verkoop. Als u van mening bent dat er wel sprake is van een overname, moet u dat kunnen staven. Anders bent u niet vrijgesteld van btw op de verkoop. Daarom is het belangrijk steeds alle afspraken bij de verkoop op papier te zetten en het contract door beide partijen te laten ondertekenen. Zo kan u ten alle tijden aantonen hoe de overname verliep. Dat contract hoort u overigens ook te vermelden als u de verkoop factureert.

Hebt u nog vragen over de fiscale gevolgen van het (ver)kopen van een onderneming? Dan kan u altijd contact met ons opnemen.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?