BTW op verhuur als parkeerruimte
Contact Hendrik-Jan van Duijn

BTW op verhuur als parkeerruimte

De btw op het verhuren van opslagruimten als parkeerruimte stond lange tijd ter discussie. Daar maakt de Hoge Raad nu een einde aan. De finale regeling wordt hier toegelicht.

Algemene regel
De Nederlandse wet stelt de verhuur van ontroerende zaken vrij van btw. Hoewel een garagebox of opslagruimte wel ontroerend goed is, komt de verhuur ervan als parkeerruimte wel in aanmerking voor btw. Dat geldt overigens ook voor de verhuur van weilanden die eenmalig als parkeerruimte dienst doen of van multifunctionele ruimten die het gebruik als parkeerruimte niet uitsluiten.

Om zeker te zijn dat u geen belastingrisico loopt, gaat u het best na of de huurovereenkomst het gebruik als parkeerruimte verbiedt. Als dat niet zo is, kan u het verbod aankaarten bij uw huurders. Wanneer dat verbod niet van kracht is of gaat, hoort u de btw alsnog in rekening te brengen.

Uitzondering
Als eenzelfde verhuurder zowel een woning of bedrijfspand als de bijhorende parkeerruimte verhuurt, past de belastingdienst voor beide hetzelfde btw-regime toe. Daarbij baseert het zich op de btw op het verhuren van het pand. Bij permanente bewoning is die verhuur vrij van btw. Toch kan men onder bepaalde voorwaarden opteren voor btw-belaste huur. Alleen in laatste geval zal dus ook btw aangerekend worden voor de verhuur van de parkeerruimte.

Indien u nog vragen hebt over de btw op verhuur of over belastingen in het algemeen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. DTS staat u graag bij.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?