BTW op verhuren met koopoptie
Contact Hendrik-Jan van Duijn

BTW op verhuren met koopoptie

Wanneer u bedrijfsmiddelen verhuurt op basis van een leaseovereenkomst met koopoptie, is het belangrijk om te weten of en wanneer er btw afgedragen hoort te worden. In wat volgt worden de verschillende opties uiteen gezet.

Het meest gebruikelijk is de operational lease, waarbij verblijfsmiddelen wel verhuurd worden, maar ze nooit eigendom van de huurder zullen zijn. Hier is sprake van een pure verhuurvorm, waardoor de af te dragen btw zich verspreidt over de verschillende huurtermijnen.
Dat is anders bij een financial lease. Wanneer een afnemer onder deze voorwaarden huurt, zal hij na betaling van de laatste termijn automatisch het verhuurde bedrijfsmiddel in zijn bezit krijgen. Zowel de totaleverhuurtermijn als de totale huurkosten liggen met andere woorden reeds op voorhand vast. Daarom erkent de belastindienst een financial lease niet als verhuur, maar als levering. De btw die op de totaalprijs van de levering verschuldigd is, draagt u dan ook al af bij de eerste huurtermijn.

Daarenboven bestaan er verschillende tussenvormen. Zo kan de verhuurder na afloop dan de huurovereenkomst de kans krijgen tot kopen. Motiveert een economisch logische keuze die koopoptie, beschouwt het Hof van Justitie deze verhuurvorm eveneens als levering. De leasetermijn en -kost hoort dan in totaal ongeveer evenwaardig te zijn aan de verkoopprijs, financieringskosten inclusief. Als dat inderdaad zo is, zal bij de koopoptie immers niet aanzienlijk meer betaald worden. Ook hier is de verwachting bij aanvang van de overeenkomst dat de afnemer uiteindelijk het verhuurde bedrijfsmiddel zal kopen en ligt de totale huurtermijn vast. Daarom verrekent u reeds bij aanvang btw. Is die verwachter er niet, dan hoort u de btw ober de termijnbedragen te verrekenen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over btw of belastingen in het algemeen. DTS staat u graag te woord.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?