Home Diensten Belastingadvies Belastingaangifte AG VpB Buitenland AG VpB Nederland Dividendbelasting Inkomstenbelasting BTW Aangifte Nederland BTW-schuld BTW terugvragen BTW-verlegging BTW verhuur parkeerruimte BTW verhuur met koopoptie BTW verkoop onderneming BTW-nultarief intracommunautaire leveringen BTW kostbare diensten BTW live digitale diensten BTW op sponsoring BTW vouchers Loonbelasting aangifte BTW Aangifte Buitenland Omzetbelasting aangifte Buitenland Over ons Veelgestelde vragen Blog Contact Carrière Internationaal belastingadviseur bedrijven Is BTW ook van toepassing op sponsoring? Sponsoring en giften zijn alomtegenwoordig, niet alleen bij sportverenigingen of stichtingen, maar ook bij meer zakelijke ondernemingen. Een naam op de achterkant van het shirt van uw favoriete voetballer of een logo onderaan de broodzak, overal lijkt sponsoring op te duiken. Toch is de BTW die met zulke giften verbonden is veel minder bekend. Zelfs voor de opsteller van een factuur blijkt het wel of niet vermelden van BTW een giswerk. Hoe moet het nou eigenlijk?
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Is BTW ook van toepassing op sponsoring?

Wat is sponsoring?
Over het algemeen is sponsoring de vergoeding voor een reclamedienst verricht door een vereniging of onderneming. Dat is ook hoe de belastingdienst sponsoring interpreteert. Aangezien die BTW heft op elke reclamedienst, geldt dat ook voor sponsoring.

Wat zijn de Btw-regels voor sponsoring?
Vrijstelling
Toch genieten verenigingen vaak van een Btw-vrijstelling wanneer hun hoofdactiviteiten fondswervend zijn. Bovendien zijn ook de andere activiteiten dan vrij van Btw-heffingen, zelfs wanneer de sponsoring van de betreffende verenigingen inkomsten oplevert. Deze vrijstelling voor inkomsten uit fondswerving rijkt niet tot in het oneindige. De drempel voor leveringen van goederen ligt op EUR 68 067. Voor diensten, waaronder sponsoring, ligt de grens op EUR 22 689. Bij sportverenigingen ligt die laatste aanzienlijk hoger. Daar is de Btw-drempel voor diensten EUR 50 000.

Uw onderneming komt dus in aanmerking voor een Btw-vrijstelling als ze onder een van de volgende organisaties valt:

Sportvereniging;
Sociaal-culturele instelling;
Onderwijsinstelling;
Jeugdwerk;
Ziekenhuis;
Vakbond, religieuze, politieke of liefdadigheidsinstelling.

Tarief van BTW op sponsoring
Als u daarentegen geen kans maakt op de vrijstelling, zal u voor de sponsoring 21% Btw moeten betalen. Er is met andere woorden geen lager Btw-tarief van toepassing. Dat blijft zo wanneer het 6%-tarief geldt voor de hoofdactiviteiten.

Wat als er een fout met Btw is opgetreden?
Ten eerste kan een factuur zonder Btw voorkomen. In dat geval kan een aanvullende factuur de Btw alsnog verrekenen. Daarbij hoort de eerdere, foutieve, factuur wel vermeld te zijn. De andere mogelijkheid is dat de factuur de Btw wel degelijk in rekening brengt, maar deze fout is. Dan wordt de factuur best zo snel mogelijk naar de betreffende organisatie terug gestuurd. Vervolgens wordt de Btw pas in aftrek gebracht bij het ontvangen van de nieuwe, verbeterde, factuur. Als daarentegen de foutieve Btw reeds in aftrek was gebracht, kan die best gecorrigeerd worden bij de eerstvolgende factuur.  Een toegevoegde verklaring dient de Btw-correctie aan de organisatie uit te leggen en de bereidheid uit te drukken dit ook aan de belastingdienst te tonen. Medewerking is te allen tijde aangeraden. De belastingdienst besteedt immers steeds aandacht aan (foutaieve) Btw-aftrek.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?