BTW-schuld op de balanspost
Contact Hendrik-Jan van Duijn

BTW-schuld op de balanspost

Elke ondernemer heeft een btw-balanspost. Die duidt aan of er op dat moment sprake is van een vordering, bezitting of schuld. Maar wat als de balans op het moment van aangifte een btw-schuld aangeeft?

Btw-balanspost
De balanspost geeft de fiscale stand van zaken weer. Die stand van zaken geldt over het algemeen voor 31 december. Verschillende onderdelen kunnen een effect uitoefenen op de balans:

Ten eerste kan de belastingaangifte over het vierde kwartaal of de maand december de balans beïnvloeden, aangezien de aangifte pas na afloop van het jaar wordt ingediend.

Verder kan btw waarvan de betaling of de ontvangst nog niet rond is op de balans verschijnen. Dat is ook zo wanneer voor die btw al wel aangifte is gedaan. Bovendien wordt pas na afloop van het jaar de te vorderen BTW uit andere EU-landen teruggevraagd. Die kan dus een effect hebben op de balans van december.

Tenslotte kan de suppletieaangifte van de omzetbelasting eveneens verrekend zijn in de balans. Daarbij gaat het zowel om de aangifte die resulteert uit het huidige jaarverslag als de suppletieaangifte van het vorige boekjaar. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het jaarverslag te laat was afgrond of ingediend.

Suppletie
Suppletieaangifte omzetbelasting hoort u (digitaal) in te dienen zodra u ontdekt dat u te weinig of juist teveel btw terugvorderde of afdroeg. Suppletieaangifte is met andere woorden een correctie waarmee u opnieuw belasting aangeeft voor een fout ingediende periode. Zo moet u steeds vermelden voor hoeveel omzetbelasting u de vorige keer reeds aangifte deed. Dan krijgt u onderaan te zien welk bedrag u nog verschuldigd bent of waarop u juist nog recht heeft.

Het is belangrijk eventuele fouten tijdig op te sporen. Daarbij kan het nooit kwaad professionele hulp in te schakelen. Als u immers geen suppletieaangifte doet, hoewel u zich bewust bent van een foute btw-aangifte, zal de belastingdienst u beboeten. Wanneer blijk is van kwaad opzet, loopt de boete op tot maar liefst 100% van het te corrigeren btw-bedrag.

Toch komt de tegenovergestelde situatie ook voor. U bent zich wel degelijk bewust van een foutieve btw-aangifte, maar u moet geen suppletieaangifte doen. De Nederlandse wet eist namelijk geen suppletieaangifte voor een correctie die minder dan EUR 1000 btw bedraagt. Die correctie hoort u dan alsnog op te nemen in de eerstvolgende btw-aangifte.

Het u nog vragen over suppletie of over belastingaangifte in het algemeen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. DTS staat u graag bij.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?