BTW Aangifte Nederland
Contact Hendrik-Jan van Duijn

BTW Aangifte Nederland

Als je een ondernemer bent moet je BTW aangifte doen. Het doen van een omzetbelasting aangifte, hetgeen een andere term voor BTW aangifte is, geschiedt per tijdvak. BTW is een tijdvakbelasting die over een maand, kwartaal of jaar wordt geheven. Wij kunnen u helpen met het indienen en opstellen van uw Nederlandse aangifte omzetbelasting.

Ondernemingen die internationale activiteiten ontplooien worden met diverse verplichtingen geconfronteerd. Wij helpen ze graag bij het doen van:

Omzetbelastingaangifte buitenland
BTW registratie
Fiscale vertegenwoordiging
BTW correctie / BTW suppletie
BTW afmelden
EC verkooplijst
Intrastat aangifte

BTW aangifte buitenland
Samen met een internationaal BTW consultancy bedrijf stellen we bedrijven in staat te handelen door het eenvoudiger te maken om grensoverschrijdende BTW te beheren. Wij werken voor een scala aan internationale FTSE 100 en Global 500 bedrijven om bij hen het BTW aangifte proces te vereenvoudigen. Tevens leveren we ook specialistische diensten om de Btw-verplichtingen en de administratieve lasten van grensoverschrijdende BTW weg te nemen. Hierbij zijn de BTW aangifte Duitsland, BTW aangifte Engeland en BTW aangifte Frankrijk de meest voorkomende BTW aangiftes in het buitenland.

Wij bieden een ‘alles-in-een’ BTW-aangifte dienst aan voor bedrijven die willen hun BTW verplichtingen uitbesteden. Dit stelt bedrijven in staat om zich te concentreren op hun belangrijkste activiteiten in plaats van zich bezig te houden met meerdere fiscale diensten, BTW-aangiften en onvoorspelbare kosten.

Als enkel aanspreekpunt zal ons toegewijd en ervaren team in staat zijn zorg te dragen voor uw BTW-aangiften en u toch een volledige controle en zichtbaarheid te bieden gedurende het gehele proces.

Indien u meer wilt weten over onze diensten met betrekking tot Omzetbelastingaangifte buitenland dan kunt i dut vinden op onze pagina Omzetbelastingaangifte buitenland.

BTW registratie
Het aanvragen van BTW-registraties in het buitenland betekent het begrijpen van de vereisten van de lokale belastingdienst. Daarnaast is het dikwijls vereist dat de aanvraagprocedure in een vreemde taal wordt afgerond. In plaats van een groot aantal aanvragen te moeten beheren, kunnen bedrijven rekenen op één aanspreekpunt voor het verzorgen van het gehele proces.

Ons team dat zorg draagt voor de naleving van de BTW-regelgeving heeft ruime ervaring met BTW-procedures in heel Europa. Dit leidt tot een BTW registratieproces dat eenvoudiger wordt en minder kost.

Fiscale vertegenwoordiging
Sommige landen eisen van bedrijven om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen om aan de lokale BTW verplichtingen te voldoen. Dit is vaak het geval als bedrijf buiten de EU gevestigd is. Met ons netwerk van partners over de hele wereld, kunnen wij u helpen om de nodige fiscale vertegenwoordigers te verkrijgen en bedrijven helpen om te voldoen aan BTW verplichtingen.

BTW correctie / BTW suppletie
Vrijstellingen voor BTW-registratie variëren rond de wereld en er zijn strikte regels over wanneer de verplichting tot registratie ontstaat. Als er een interval is tussen het optreden van de verplichting tot registratie en de aanvang van de BTW-registratie, kan het nodig zijn dat retrospectieve BTW-problemen worden aangepakt. Bedrijven die vrijwillig kiezen om deze retrospectieve informatie bekend te maken worden, in tegenstelling tot het laten ontdekken ervan door de belastingdienst, vaak minder streng behandeld. Echter, het omgaan hiermee kan vaak moeilijk zijn als gevolg van taalproblemen en kennis van hoe de belastingdienst werkt.

Gezien onze BTW-experts alle belangrijkste Europese talen spreken, kunnen we bedrijven helpen met BTW-zaken met terugwerkende kracht.

BTW afmelden
Het is belangrijk om BTW registratieprofielen regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat bedrijven blijven voldoen aan BTW verplichtingen. Nochtans is het ook belangrijk te controleren of de verkregen BTW registraties nog altijd nodig zijn. Als een bedrijf zich ontwikkelt en handelsstromen veranderen, zal het geschikt zijn om te deregistreren voor BTW in bepaalde landen.

Om de nalevingskosten te beperken, kunnen we bedrijven helpen ervoor te zorgen dat ze alleen BTW-aangiftes doen waar ze zijn verplicht. Indien een BTW registratie niet langer vereist is, kunnen we ervoor zorgen dat de relevante stappen gezet worden om voor de BTW de-registratie zorg te dragen.

EC verkooplijst
Declaraties van EC verkooplijsten (ESL’s) zijn soms nodig daar waar leveringen van goederen en/of diensten worden verricht voor een ander EU-bedrijf dat BTW-geregistreerd is. De periodiciteit van indienen hangt af van de aard van de transacties en het rapporterende land. Wij kunnen u helpen door het analyseren van uw zakelijke transacties om te bepalen waar en wanneer u ESL’s moet indienen, en bij het vervolledigen ervan in uw naam.

Intrastat aangifte
De intrastat-aangifte is een aanvullende grensoverschrijdende declaratie die periodiek moet worden ingediend. Het Intrastat-systeem is een systeem dat wordt gebruikt om aan Eurostat statistische gegevens te verstrekken betreffende het goederenverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Intrastat rapporten hebben alleen betrekking op goederen en er zijn verschillende vrijstellingen voor de invoer en verzendingen van goederen in de EU, die bepalen wanneer de rapportage is vereist. Dit betekent u de verkopen en aankopen in alle EU-landen moet bijhouden. Dat is tijdrovend maar is een onderdeel van onze service.

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de verplichting tot Intrastat-aangiften en als gevolg daarvan hebben ze een onbekende verplichting. We kunnen u helpen met het voldoen aan uw retrospectieve verplichtingen te voldoen en, indien van toepassing, het inperken van sancties.

Als u meer wilt weten kunt u informatie bekijken over:

BTW aangifte doen Nederland BTW aangifte buitenland omzetbelasting Intrastat aangifte

Onze partnersOnze waardenOnze tarieven

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?