Bronbelasting in Nederland?

Nederland kent verschillende vormen van bronbelasting. Bronbelasting houdt in dat er aan de bron belasting wordt geheven. De voornaamste soorten in Nederland zijn loonbelasting en dividendbelasting. Nederland heft dus geen belasting op rente of royalty’s. In wat volgt, beschrijven we de twee meest prominente soorten bronbelasting in Nederland.

  1. Bronbelasting op dividend / dividendbelasting;
  2. Bronbelasting op loon / loonbelasting.

Bronbelasting op dividend

Een in Nederland gevestigde vennootschap kan winsten uitkeren. Die winstuitkering of dividend vormt de bron voor de heffing van dividendbelasting. Op dit moment bedraagt de Nederlandse dividendbelasting 15% van de opbrengst van aandelen. Dat betekent dat het inkopen van aandelen of het terugbetalen van aandelenkapitaal onderwerp is van dividendbelasting. In sommige gevallen is de opbrengst echter beperkt, waardoor u effectief minder bronbelasting betaalt.

De meeste belastingverdragen tussen Nederland en het buitenland beperken het recht van Nederland om dividendbelasting te heffen. Daarom loont het om na te gaan of een vermindering of zelfs vrijstelling van dividendbelasting van toepassing is indien uw Nederlandse vennootschap dividend uitkeert aan buitenlandse vennootschappen. Op onze pagina over de Nederlandse belastingverdragen vindt u meer (Engelse) informatie over de bronbelastingtarieven.

Indien u advies wenst bij het verkrijgen van een vermindering van dividendbelasting, helpen wij u graag. Daarnaast kunnen wij ook helpen met het opstellen en indienen van aangiften dividendbelasting. U kan ook vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie over bronbelasting in het buitenland.

Bronbelasting op loon

Loonbelasting is de belasting over het loon van een inhoudingsplichtige werknemer. Het loon vormt dan ook de bron van de te betalen bronbelasting. Omdat loonbelasting en premie volksverzekeringen samen gaan, wordt de bronbelasting op loon wel eens loonheffing genoemd. Loonheffing is met andere woorden de voorheffing op de inkomstenbelasting.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u hulp wenst bij het verkrijgen van een vermindering van loonbelasting in binnen- of buitenland. Bovendien kunnen wij ook uw Nederlandse aangifte loonbelasting verzorgen.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167