Nederland is goed op weg hét financiële handelscentrum van het hervormde Europa te worden.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland?

De Brexit is de laatste weken meer dan eens een hot topic. De onderhandelingen over de zachte al dan niet harde Brexit roepen heel wat vragen op, ook als het gaat om de gevolgen voor het bedrijfsleven hier in Nederland.

Invloed van de Brexit op de Beurs

Voor de Nederlandse beurs kan de Brexit positief uitpakken. Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten of AFM blijkt immers een opvallende toename van aanvragen en vergunningen van Londense beursbedrijven. Naar schatting zal zo’n 30% – 40% van de Europese kapitaalmarkt naar Nederland verhuizen. Daardoor is Nederland, en meer bepaald de Randstad, goed op weg hét financiële handelscentrum van het hervormde Europa te worden.

Invloed van de Brexit op de Economie

Volgens de Financial Times zijn vooral de centrale ligging en het bedrijfsvriendelijke klimaat de grote aantrekkingsfactoren. Zo lieten naast toonaangevende beursbedrijven zoals London Stock Exchange en Chigaco Board Options een aantal flitshandelaren en banken hun oog op de Randstad vallen. Ook Amerikaanse, Japanse en Britse bedrijven die handelen voor eigen risico trekken onze kant op. Bij die gunstige uitstraling kan de héle Nederlandse economie baten, omdat daardoor ook de vraag toeneemt naar kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven. Meer internationale ondernemingen vragen namelijk om meer capaciteit, expertise en IT-systemen.

Kunnen de voordelen de risico’s wegcijferen?

Toch waarschuwen critici ook mogelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld een escalatie van de stijging in de prijzen van vastgoed in Amsterdam. Vooral de kans op een nieuwe economische crisis boezemt hen angst in. Dan is het namelijk maar de vraag of de baten van de financiële sector de kosten kunnen compenseren.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?