Hebben we een verdrag met Dubai?

Er bestaan wat misverstanden over de vraag of Nederland een belastingverdrag heeft met Dubai (met de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Dubai valt). Het antwoord is overigens JA, er bestaat inderdaad een verdrag Dubai. Maar hoe ontstaan deze misverstanden? Maar waar komt het misverstand vandaan?

Als het in het nieuws over een ‘verdrag met de VAE’ gaat, dan wordt vaak een uitleveringsverdrag bedoeld. Dat hadden we inderdaad tot vorig jaar niet. Dit kan een oorzaak van spraakverwarring zijn. Daarnaast weet niet iedereen dat Dubai onder het belastingverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten valt, net als de andere zes emiraten die samen dat land vormen. Tot slot heeft het belastingverdrag met de VAE een opvallende en uitzonderlijke inwonersdefinitie, waardoor niet elke inwoner van Dubai zich op het verdrag kan beroepen.

Wie kan zich beroepen op het Verdrag Dubai?

Als inwoner van de VAE wordt, voor verdragsdoeleinden onder het verdrag Dubai, beschouwd: een in de VAE gemanaged bedrijf (dat is normaal) en een in de VAE wonende individu met de Emirati nationaliteit. Aangezien het voor een Nederlander vrijwel onmogelijk is om de Emirati nationaliteit te verkrijgen, moet de conclusie zijn dat een in de VAE wonende Nederlander geen verdragsbescherming heeft onder het verdrag Dubai. Vorig jaar (2023) heeft het Hof Den Haag dit nog eens bekrachtigd. Deze bepaling is volgens dat Hof niet discriminerend. Het lijkt mij dat deze regel wél discriminerend is, maar dat deze vorm van discriminatie onder de contractsvrijheid tussen twee landen valt.

Dit betekent onder andere dat Nederland volledige Box 2 heffing kan innen over dividenden uit een Nederlandse onderneming aan een in de VAE woonachtig individu zonder de Emirati nationaliteit. Hetzelfde geldt voor inkomsten uit de verkoop van een Nederlands Box 2 belang. Als je ondernemer bent en in Dubai gaat wonen, ligt het dus voor de hand om een lokale onderneming te beginnen, in een nieuwe holdingstructuur. (Let daarbij wel op exit tax.)

Het is overigens niet zo dat je omdat je geen verdragsinwoner van de VAE kunt worden,  fiscaal inwoner van Nederland blijft. Het is alleen zo dat inkomsten uit Nederlandse bron in Nederland belast kunnen worden zonder beperking door het verdrag.

Wat staat er dan zoal in dat verdrag?

Maar er is dus een verdrag, en als je in Nederland woont en inkomsten in of uit de VAE hebt, of als je een bedrijf hebt dat gemanaged wordt in de VAE, dan is er wel degelijk ook verdragstoegang. Hierdoor kunnen sommigen vormen van vermogen of inkomen in de VAE worden belast, waar de belasting over het algemeen 0% of 9% is. Dit leidt tot lagere effectieve belastingheffingen op salaris (van een VAE-werkgever voor een in de VAE uitgeoefende baan), winsten van een vaste inrichting van een Nederlands bedrijf, en vastgoed in Dubai en de andere emiraten.

De voorkomingsmethode

Dat de VAE mogen belasten, wil niet zeggen dat Nederland niet ook kan belasten. Dit geldt bijvoorbeeld voor directeursbeloningen en dividenden uit een aanmerkelijk belang. Dubai mag hierover heffen, maar Nederland mag bijheffen zolang het de al in Dubai belasting, in dit geval niets, maar van het te betalen bedrag aftrekt. Met andere woorden: hier kan geen belastingvoordeel worden gehaald.

Voor inkomsten uit vastgoed wordt de vrijstellingsmethode gebruikt, wat wil zeggen dat er geen korting op belasting wordt gegeven, maar dat het vastgoed uit de door Nederland belaste grondslag verdwijnt. Door het nieuwe Box 3-systeem met verschillende fictieve rendementen op verschillende soort vermogen, in combinatie met de vrijstellingstechniek, kan vastgoed in Dubai indirect nog steeds deels belast worden in Nederland. Deze heffing is echter nog steeds aanzienlijk lager dan die op Nederlands vastgoed.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167