Belastingvrij salaris verdienen in Dubai

Zoals bekend is er in Dubai geen loonbelasting. Salarissen zijn er netto. Aan vrijwel elke baan houd je daardoor meer over in Dubai dan in Nederland. Woonlasten zijn vergelijkbaar, levensonderhoud is er wat duurder. Al met al geen slechte deal.

Mij wordt dus vaak de vraag gesteld of je hiervan kunt profiteren door voor een bedrijf in Dubai (of ergens anders in de Verenigde Arabische Emiraten, zoals Abu Dhabi) te gaan werken.

Het antwoord is:

Ja, als je de baan fysiek in de Emiraten uitvoert. Als je vanuit Nederland voor een werkgever in de Emiraten werkt, is dat inkomen gewoon belastbaar in Nederland (en moet de werkgever zich in principe aanmelden voor het inhouden van Nederlandse loonheffingen).

Verhuizen naar Dubai voor belastingvoordeel?

Je moet dus wel óf verhuizen naar de Emiraten (is niet moeilijk om te regelen) óf tenminste voor het uitoefenen van de dienstbetrekking in kwestie fysiek in Dubai zijn. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke baan zijn.

De werkgever moet bovendien een bedrijf uit de Emiraten zijn. Het mag Nederlandse eigenaren hebben, maar het bedrijf waarvoor je werkt en dat je salaris betaalt, moet fiscaal inwoner van de Emiraten zijn. Als je door of namens een Nederlandse werkgever betaald wordt moet je meer dan de helft van het jaar in Dubai werken om onbelast salaris te kunnen ontvangen. Dit betekent dus dat je salariskosten niet doorbelast moeten worden naar een Nederlands bedrijf.

Voorwaarden voor onbelast salaris in Dubai

Kan de werkgever in de Emiraten je eigen bedrijf zijn? Ja, in principe wel, maar nogmaals: de werkgever moet wel belastinginwoner van de Emiraten zijn. Als je alleen bent is dit lastig te bewerkstelligen als je maar een paar maanden per jaar in Dubai bent. De rest van het jaar zou je dat bedrijf dan immers besturen vanuit Nederland.

En andersom? Kun je in Dubai voor een Nederlands bedrijf werken? Jazeker, en als je meer dan de helft van het jaar in de Emiraten woont en werkt, is dit niet belast in Nederland (maar wel aftrekbaar voor je werkgever). Het is verstandig hierover goede afspraken te maken met je werkgever, want het terugclaimen van eenmaal in Nederland ingehouden en afgedragen loonbelastingen kan problematisch zijn. Let op: Nederland kan wel belasting heffen over beloningen die je als inwoner van Dubai ontvangt als bestuurder van een Nederlandse entiteit. Als het de bedoeling is om onbelast salaris te ontvangen als je in Dubai woont, dan moet je dus een ‘gewone’ werknemer zijn, zonder bestuursfunctie.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167