Bedrijfsbezoek van de Belastingdienst

Het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt. Op een dag kan de Belastingdienst onverwacht voor de deur staan voor een bedrijfsonderzoek. U zal zich dan stande pede moeten verantwoorden over alle belastingaangiften die u de afgelopen vijf jaar indiende. Ook wanneer uw bedrijf wordt overgenomen, moet u verantwoording afleggen. Hier leest u hoe u ongewenste naheffingen, belastingrente en/of boetes kan vermijden.

Bedrijfsonderzoek van de Belastingdienst

De ervaring leert dat zelfs de meest zorgvuldig geleide bedrijven wel eens fouten in de boekhouding hebben. Maar al te vaak komen zulke fouten pas aan het licht tijdens een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst – te laat.  Dan hebben ze immers grote gevolgen in de vorm van naheffingen, belastingrente tot wel 8% per jaar voor vennootschapsbelasting en zelfs belastingboetes tot gevolg.

Fouten vermijden

DTS kan net zo’n grondig onderzoek uitvoeren als de Belastingdienst. Dankzij die fiscale boekencontrole, ook wel een (tax) due diligence genoemd, brengen wij uw boeken op orde voordat u gecontroleerd wordt. Zo heeft u niets te vrezen bij een onverwachts bedrijfsbezoek van de Belastingdienst.

Als wij belastingsrisico’s aantreffen, bespreken wij deze in eeen vertrouwelijk advies. Daarbij geven wij ook aan wat u kan doen om de bestaande risico’s zoveel mogelijk te verminderen. DTS probeert die risico’s zoveel mogelijk in geldbedragen uit te drukken. Op die manier kan u afwegen of en met welke prioriteit u een bepaald risico wil adresseren. Daarnaast adviseren wij u ook over hoe uw processen kan aanpassen om ook in de toekomst fouten en belastingboetes te voorkomen.

Een boekencontrole is een serieuze operatie. Ze vergt tijd en kost geld. Wij hebben echter nog nooit een fiscale boekencontrole gedaan die meer kostte dan ze opleverde. Een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst leidt namelijk vaak tot een belastingschuld. Die kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Een profenssionele boekencontrole zal het belastingrisico aanzienlijk verkleinen. Dat is ook belangrijk met het oog op toekomstige overnames, want een onderneming met en latente belastingschuld brengt beduidend minder op.

Boekencontrole

Een typische boekencontrole bestaat uit een onderzoek van:

Loonbelasting;
Vennootschapsbelasting;
Dividendbelasting;
Omzetbelasting of BTW-belasting;
Transfer pricing-documentatie, waarvoor sinds 2016 nieuwe verplichtingen bestaan.

U kunt ons ook inschakelen voor een gedeeltelijke boekenconrole. Dan richten wij ons bij het boekenonderzoek bijvoorbeeld alleen op vennootschapsbelasting (winstbelasting).

Voor meer informtie kan u ons steeds -vrijblijvend- contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Meer berichten

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34-2
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167