Nederlandse belastingverdragen

Nederland heeft met verschillende landen een inkomstenbelastingverdrag gesloten. Die Nederlandse belastingverdragen leggen vast dat voor inwoners of bedrijven gevestigd in het buitenland een lager belastingtarief geld voor de Nederlandse inkomstenbelasting en dividendbelasting. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat de belastingplichtige daarvoor een vrijstelling krijgt. Welke belastingvermindering of vrijstelling van toepassing is, hangt af van zowel het verdragsland als het soort inkomen.

Een belastingverdrag hoeft dus niet op alle soorten inkomen van toepassing te zijn. Bovendien zijn er ook heel wat landen waarmee Nederland (nog) geen verdrag sloot. Toch hebt u er baat bij om te bepalen of Nederland een eenzijdige belastingverlaging aanbiedt wanneer sprake is van dubbele belasting. Dit is immers vaak het geval.

Op wie zijn de Nederlandse belastingverdragen van toepassing?

De Nederlandse belastingverdragen bestaan over het algemeen uit wederzijdse voorzieningen die in beide verdragslanden van toepassing zijn. Een Nederlandse belastingplichtige die inkomen ontvangt uit een verdragsland en ook daar belastingplichtig is, heeft met andere woorden recht op bepaalde tariefverlagingen en/of vrijstellingen van de buitenlandse belastingen. Doorgaans zijn dergelijke voordelen van Nederlandse belastingverdragen mogelijk voor inwoners van Nederland.

Wij raden u aan steeds grondig de artikelen van een belastingverdrag te bestuderen om na te gaan of ook u recht hebt op een tegoed, verlaging of vrijstelling van inkomensbelasting of dividendbelasting. U kan contact met ons opnemen als u een volledig en up-to-date overzicht wenst van een specifiek of van alle Nederlandse belastingverdragen.

You should carefully examine the specific treaty articles that may apply to find if you are entitled to a tax credit, tax exemption, reduced rate of tax, or other treaty benefit or safeguard. Please contact us if you whish to receive a compete and up-to-date overview of all Dutch tax treaties.

Neem contact op

Amsterdam – Kleine-Gartmanplantsoen 21
Arnhem – Willemsplein 34
Nederland

E info@duijntax.com
T +31 (0) 88 – 8 387 669

DTS Duijn’s Tax Solutions B.V.
Bank: Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL64RABO0167742167