Wetsvoorstellen in Belastingplan 2019 worden pas realiteit als de Tweede Kamer de moties ook daadwerkelijk aanneemt
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit?

In onze blog van 25 September 2018 bespraken we het Belastingplan 2019. Hierin verzocht Minister van Financiën Hoekstra om verschillende aanpassingen van de huidige fiscale wetgeving. Dat betekent dat de wetsvoorstellen in Belastingplan 2019 pas realiteit worden als de Tweede Kamer de moties ook daadwerkelijk aanneemt. Welnu, de Tweede Kamer heeft in oktober en november 2018 inderdaad een aantal moties aangenomen. Het gaat om de volgende verzoeken aan de regering:

  • Het handhaven van de mogelijkheid om jaaraangifte omzetbelasting te doen voor kleine ondernemers/natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen;
  • Een voorstel te doen om zonnepanelen standaard buiten de heffing van onroerendezaakbelasting te houden;
  • Het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen van de wet ATAD 1 (hierover leest u meer in onze blog toegewijd aan het onderwerp);
  • Het handhaven van de registratieplicht in de motorrijtuigenbelasting en het opsporen en beboeten van wanbetalers die rijden in voertuigen met een buitenlands kenteken;
  • In het handboek loonheffingen de mogelijkheden vermelden om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers;
  • Te monitoren dat er voldoende aanbod is van zeer zuinige en emissievrije voertuigen voor zorg- en doelgroepenvervoer;
  • Met ingang van volgend jaar fiscale wetsvoorstellen zoveel mogelijk te spreiden over het jaar;
  • Een vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar andere geldstromen en belastingconstructies en zo mogelijk nulmetingen uit te voeren;
  • De aantallen mensen met een letselschadevergoeding en het financieel beslag van vrijstelling van letselschadevergoedingen in box 3 in kaart te brengen.

Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen.

 

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?