Belastingen voor particulieren
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Belastingen voor particulieren

Bent u particulier, dan dient u jaarlijks verschillende belastingen aan te geven. De onderstaande lijst somt de meest voorname soorten op.

– Inkomstenbelasting

Elke particulier hoort imkonstenbelasting te betalen. Het tarief is daarvan hangt af van de soort inkonsten waarover de belasting wordt verrekennd (box 1: werk en woning, box 2: aanmerkelijk belang, box 3: sparen en beleggen). De U hdient Voor 1 mei doet u aangifte van de inkomstenbelasting.

– Dividendbelasting

Indien u recht hebt op (1) de opbrengst van aandelen, (2) winstbewijzen of (3) bepaalde geldleningen aan of van besloten (BV) of naamloze (NV) vennootschappen in Nederland, dan hoort u de aangifte ervan te doen binnen de maand nadat het dividend beschilbaar is.

– Autobelastingen (MRB)

Bent u in het bezit van een voertuig? Dan krijgt u automatisch een aanslag van de belastingdienst. Dat gebeurt per tijdvak van drie maanden. Wanneer u uw rijtuig hebt geimporteerd uit het buitenland, geldt de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM).
Elektrische wagens, oldtimers, landbouwvoertuigen en wegenbouwvoertuigen komen in aanmerking voor een vrijstelling op de MRB.

Naast deze belastingen, krijgen de meeste particulieren ook te maken met verschillende gemeentebelasstingen en sons ook met milieubelastingen.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?