Belastingen voor ondernemers
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer krijgt u met verschillende soorten belastingen te maken. De volgende lijst somt de belangrijkste belastingen op:

– Inkomstenbelasting
Elk ondernemer betaalt  jaarlijks inkomstenbelasting over de winst. Het tarief daarvan is afhankelijk van de soort opbrengst waarop de belasting wordt verrekend (box 1: werk en woning; box 2: aanmerkelijk belang. box 3: sparen en beleggen). Bent u een zelfstandig ondernemer, dan hoort u voor 1 mei aangifte te doen. Indien u werknemers in dienst hebt, verstrekt u hen best ruim voor 1 april de jaaropgave van hun loon. Zo geeft u hen de nodige tijd om voor 1 mei zelf hun inkomstenbelasting aan te geven.

– Omzetbelasting (BTW)
Hoort u als ondernemer omzetbelasting te verrekenen aan uw klanten, dan geeft u die voor 1 mei aan bij de belastingdienst. Daarbij is het belangrijk te onthouden dat u verplicht bent eventuele fouten bij de de aangiftes van de afgelopen vijf jaar te corrigeren in de BTW-aamgifte.

– Vennootschapsbelasting
Als ondernemer van  een naamloze (NV) of  besloten venootschappen (BV) hoort u ook vennootschapsbelasting te betalen. U doet de aangifte ervan op het moment dat het boekjaar van de vennootschap afgelopen is.

– Dividendbelasting
Wanneer uw onderneming winst uitbetaalt in de vorm van dividenden, hoort u belasting daarover te betalen. Die geeft u aan binnen de maand nadat het dividend beschikbaar is.

– Loonheffingen
Indien ook werknemers tot uw onderneming horen, rekent de belastingdienst voor elk van hen de volgende heffingen aan.

Loonbelasting
volksverzekeringenpremie
werknemersverzekeringenpremies
Bijdrage aan de zorgverzekeringswet

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?