Gemeentebelastingen
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Gemeentebelastingen

Niet alleen de rijksoverheid, maar ook de gemeente heeft het recht om belastingen te vragen van zijn inwoners. De onderstaande opsomming biedt een overzicht van de meest algemene gemeentebelastingen.

–          Onroerendezaakbelasting
Als eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand, slaagt de gemeente u automatisch een jaarlijkse belasting aan. Het percentage daarvan stelt de gemeente zelf vast.

–          Reinigingsrecht en afvalstoffenheffing
Zowel bedrijven als burgers zijn verplicht jaarlijks te betalen voor de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

–          Waterschapsbelasting
Indien u eigenaar bent van een grond, gebouwen, een natuurterrein of bedrijfsruimte in een bepaalde gemeente, dan is die gemeente gerechtigd u daarvoor waterschapsbelasting aan te rekenen.

–          Andere belastingen
Naast de bovenstaande belastingen, kan het zijn dat de gemeente u ook andere belastingen aanslaat. Zo kan u onder meer in aanmerking komen voor forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting reclamebelasting…

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?