De Europese Unie stelt eisen aan de aanwezigheid, activiteiten en omvang van vennootschappen
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1

Eerder dit jaar kondigde de Nederlandse overheid aan dat ze de Europese richtlijn tegen belastingontwijking (ATAD1) opnam in Belastingplan 2019. Dit leidde tot vragen over de implementatie van het wetsvoorstel de EU-richtlijn ATAD1 en dan meer bepaald over het gebruik en de mogelijkheden tot aanpassing van de Nederlandse substance-eisen. Nu geeft Staatssecretaris van Financiën  een aanvulling op de beantwoording van deze vragen.

Deze maand zal de staatssecretaris zijn plannen voor herziening van de rulingpraktijk openbaar maken. In zijn toelichting gaat hij in op de toekomstige substance-eisen. Met de ATAD1 stelt de Europese Unie namelijk  eisen aan de aanwezigheid, activiteiten en omvang van vennootschappen, bijvoorbeeld voor het geven van zekerheid vooraf en bij antimisbruikbepalingen. Zo zijn in de huidige Wet op de Vennootschapsbelasting en de Wet op de Dividendbelasting substance-eisen opgenomen in antimisbruikbepalingen, die voldoen aan het Europeesrechtelijke criterium voor misbruikbestrijding.  Toch beperkt het EU-recht de mogelijkheid om de substance-eisen te verzwaren, omdat deze de bepalingen alleen toepast op volstrekt kunstmatige constructies.

Welnu, de aangepaste Nederlandse antimisbruikbepalingen zullen, op basis van een arrest van het Hof van Justitie EU, een tegenbewijsregeling bevatten. Die geldt voor gevallen waarin niet wordt voldaan aan de substance-eisen, maar ook geen sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie. Zo’n tegenbewijsregeling kan de substance-eisen met andere woorden verhogen. Desalniettemin verwacht de staatssecretaris dat het verhogen van de eisen tot meer rechtsonzekerheid zal leiden. Daarom is hij dan ook zeer terughoudend met het verzwaren van de substance-eisen.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?