De bijdrageplicht geldt dus pas als je meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingsmateriaal afdankt.
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Als producent of importeur ben je verplicht om verantwoordelijkheid te dragen voor de preventie, inzamelen en het hergebruik van gebruikt verpakkingsmateriaal. Deze verplichting komt voort uit het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dus breng je verpakkingsmateriaal voor het eerst op de markt in Nederland of ben je importeur en ontdoe je de verpakking van het product? Dan dien je mogelijk bij te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds geeft collectief uitvoering aan deze verplichting. Bedrijven kunnen zich aanmelden bij het Afvalfonds, zodat de verplichting van hen wordt overgenomen voor een Afvalbeheersbijdrage. In deze blog gaan we in op de vraag wanneer en in welke mate je bij moet dragen aan het Afvalfonds.
Cijfers en percentages genoemd in dit artikel zijn afkomstig uit februari 2017.
Wanneer ben je bijdrageplichtig aan het Afvalfonds Verpakkingen?
Vrijstelling voor bepaald aantal kilogram door Afvalfonds Verpakkingen
TarievenvoorAfvalbeheersbijdrage
Aanmeldenbij het AfvalfondsVerpakkingen
Hoe werkt het Afvalfonds Verpakkingen in de praktijk?

Wanneer ben je bijdrageplichtig aan het Afvalfonds Verpakkingen?
Je bent bijdrageplichtig als je een ondernemer bent en in Nederland bent gevestigd, of in Nederland een vaste inrichting heeft en je:

Als eerste stoffen, preparaten of andere producten in of samen met een verpakking aan een ander ter beschikking stelt;
Als eerste stoffen, preparaten of andere producten invoert in een verpakking en de producten van deze verpakking ontdoet;
Van een ander de opdracht hebt gekregen de verpakking van de stoffen, preparaten of andere producten te voorzien van een naam, logo of merkteken van de ander;
Stoffen, preparaten of andere producten in of samen met een verpakking, die is bedoeld om bij het beschikbaar stellen aan het product te worden toegevoegd, aan de gebruiker ter beschikking stelt. Hiermeeworden in iedergevalverkooppuntverpakkingbedoeld.

Vrijstelling voor bepaald aantal kilogram door Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds heeft een drempel ingesteld voor het afdragen van de Afvalbeheersbijdrage. Over de eerste 50.000 kilogram verpakkingen hoeft geen Afvalbeheersbijdrage te worden afgedragen. De bijdrageplicht geldt dus pas als je meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingsmateriaal afdankt.

Tarieven voor Afvalbeheersbijdrage
Het Afvalfonds hanteert verschillende tarieven voor verschillende materiaalsoorten. Indien het lastig is voor bepaalde ondernemingen om een onderscheid te maken naar materiaalsoort, kan er een algemeen tarief toegepast worden.

Er geldt een sterk gereduceerd tarief voor bedrijfsverpakkers. Een bedrijfsverpakking is een verpakking die bedoeld is om afgedankt te worden door een bedrijf in haar bedrijfsafval. Een verpakking wordt alleen aangemerkt als bedrijfsverpakking indien de verpakking de hele keten tot en met de eindgebruiker bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers.

Deze eindgebruiker betaalt voor de inzameling en de verwerking van de verpakking. Om in aanmerking te komen als bedrijfsverpakker moet minimaal 82 procent van de totale gewichtshoeveelheid een bedrijfsverpakking zijn.

Aanmelden bij het Afvalfonds Verpakkingen
Je dient je via de website van het Afvalfonds aan te melden. Daarna moet er jaarlijks opgave een aangifte worden gedaan. Er wordt uitgegaan van een schatting.

Hoe werkt het Afvalfonds Verpakkingen in de praktijk?
Wilt u meer weten over de Afvalbeheersbijdrage in de praktijk werkt? Dan ben je bij Duijn’s Tax Solutions aan het juiste adres. Wij hebben ervaring met het Afvalfonds Verpakkingen en de daarbij komende bijdrageplicht. Wil je hulp bij aanmelding voor de bedrijfsverpakkersregeling? Of wil je meer weten over hoe het Afvalfonds te werk gaat? Neem dan contact met ons op! Wellicht kunnen wij je verder helpen.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018 BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?