Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018
Contact Hendrik-Jan van Duijn

Btw-aftrek op kostbare diensten verandert in 2018

Op 1 januari 2018 zal er veel veranderen op het gebied van belastingen. Zo past het Nieuwe Kabinet ook de regels aan voor de btw-aftrek op kostbare diensten. U kan hier lezen om welke regels het gaat en wat nu hun concrete gevolgen zijn.

Huidige regels

Op dit moment hoort u btw af te trekken op alle geleverde kostbare diensten. Die aftrek is pas definitief wanneer het jaar waarin de dienst werd afgenomen ten einde loopt. Wanneer u meerdere jaren gebruik maakt van kostbare diensten, resulteert dat niet in een verandering van de btw-aftrek. Zo blijft die dus hetzelfde als u de diensten aanvankelijk voor 100% btw-belast gebruik toepast, maar in de daaropvolgende jaren slechts voor 50% voor de vrijgestelde diensten gebruik maakt. Ook in de omgekeerde situatie verandert de btw-aftrek niet.

Regels vanaf 2018

De regels voor het langdurig gebruiken van kostbare diensten, waar uw bedrijf tevens inkomstbelasting voor moet afschrijven, zullen per ingang van 2018 veranderen. U zal met andere woorden al in 2018 de btw-herziening in acht moeten houden voor het gebruik van kostbare diensten vanaf 2009. Bijgevolg kan u ook nog btw terugkrijgen wanneer het btw-belast gebruik toenam ten opzichte van jaar 1.

Herzieningsperiode

Kortom, het eerste jaar (jaar 1) waarin uw bedrijf gebruik maakt van kostbare diensten, trekt u btw af voor de btw-belaste prestaties van de dienst. In de daaropvolgende jaren, hoort u telkens het jaarlijks gebruik van de dienst na te gaan. Het aantal jaren wijkt evenwel af voor diensten met betrekking tot ontroerende zaken. In het eerste geval bestrijkt de periode maar liefst negen jaar. Voor alle overige diensten gaat het slechts om vier jaar.

Btw-aftrek herzien

In die tijd kijkt u na of die btw-aftrek meer dan 10% wijzigde ten opzichte van de aftrek in jaar 1. Daarvoor richt u zich op investeringen waarop u afschrijft (vanaf 2009), het btw-aftrekpercentage op die investeringen en het huidige percentage btw-aftrek met betrekking tot algemene kosten.

Als het verschil in aftrek inderdaad meer dan 10% bedraagt, neemt u een percentage van de btw die u verrekend was op de aanschaf. Voor ontroerende zaken-diensten is dat percentage 10%, voor de andere diensten 20%. De aftrekherziening is dan het verschil tussen de btw-aftrek van jaar 1 en de btw-aftrek in kwestie. Die herziening betaalt u terug of brengt u alsnog in aftrek in de btw-aangifte.

Daarnaast kan u in de loop van de herzieningsperiode de kostbare diensten ook verkopen. Is de verkoop belast met btw, dan zal voor de resterende tijd 100% btw-belast gebruik gelden. De resterende periode wordt dan immers in een keer herzien.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u nog vragen hebt over de btw-aftrek of de aangifte ervan. DTS staat u graag bij.

Tags

Meer blogs van Hendrik-Jan van Duijn

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes Brexit: voordelen of nadelen voor Nederland? Vermogen anonimiseren via CV Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Belastingplan 2019 Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Zaken doen in Japan Zaken doen in Singapore South Dakota zet de toon voor de VS’ nieuwe Sales Tax-beleid Voorwaarden voor belastingplicht Malta en zeelui: een perfecte fiscale match Vermijd een oplopende belastingschuld door het juiste belastinguitstel Belastingplan 2018 Dividendbelasting: Krijgt Rutte III zijn zin? Wijziging wet inzake landenrapport juni 2017 Afvalbeheersbijdrage verpakkingen Indienen van een bezwaarschrift: tips & tricks FBI – De Fiscale beleggingsinstelling VBI – Vrijgestelde beleggingsinstelling Werken met het nieuwe vaste inrichting (VI) concept na BEPS Actie 7 Einde VAR voor ZZP’ers BTW Aangifte Nederland Belastingaangifte Boetes Nultarief voor BTW op intracommunautaire levering van goederen Dutch VAT on the lease of parking space Omzetbelasting aangifte Buitenland BTW op het live verlenen van digitale diensten Milieubelastingen Oninbare BTW terugvragen Reverse-charging Dutch VAT BTW op waardebonnen en vouchers What does a negative VAT balance on your Balance sheet entail in the Netherlands? Dutch VAT and cross-border services BTW-verleggingsregeling Belasting advies Btw op de verkoop van een onderneming BTW op verhuur als parkeerruimte BTW op verhuren met koopoptie Is BTW ook van toepassing op sponsoring? BTW-schuld op de balanspost Belastingen voor particulieren Belastingen voor ondernemers Gemeentebelastingen Belastingen en de Ontwikkelingen Bitcoins en Andere Cryptovaluta Country-by-country reporting doetbelang transfer pricing toenemen Belastingvoordeel 2015 Belastingrente Deelnemersvrijstelling Vraag en antwoord lijfrente Krijgt innovatie de ruimte? Crowdfunding: populair, maar nog niet uitgekristalliseerd Dividendbelasting op dividenden naar de Nederlandse Antillen: mag dat of niet? Beantwoording vragen wetsvoorstel ATAD1 Conceptbesluit informatieverschaffing schakelvennootschappen gepubliceerd Investeringsaftrek voor mijn website?