Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door eenaanmerkelijkbelanghouder aan zijn bv valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Het hebben van een vordering op de bv is een vorm van ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. Dat geldt ook voor een regresvordering van de aanmerkelijkbelanghouder, die is ontstaan omdat hij …

Onzakelijke borgstelling Lees verder »

Vermogen anonimiseren via CV

In 2015 nam de Belastingdienst de vierde anti-witwasrichtlijn aan. De adoptie van de richtlijn had geen wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving tot gevolg. Rulings die voor die aanname zijn afgegeven, zijn dus niet aangepast of ingetrokken. Desalniettemin voert de Belastingdienst voor het anonimiseren van vermogen sindsien niet langer een vooroverleg over structuren. Dat …

Vermogen anonimiseren via CV Lees verder »

Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit?

In onze blog van 25 September 2018 bespraken we het Belastingplan 2019. Hierin verzocht Minister van Financiën Hoekstra om verschillende aanpassingen van de huidige fiscale wetgeving. Dat betekent dat de wetsvoorstellen in Belastingplan 2019 pas realiteit worden als de Tweede Kamer de moties ook daadwerkelijk aanneemt. Welnu, de Tweede Kamer heeft in oktober en november 2018 …

Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit? Lees verder »

Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage

Wet Financiële Betrekkingen Buitenland van maart 1994 legt Bijzondere Financiële Instellingen of BFI’s een aangifteplicht op. Daardoor moeten BFI’s jaarlijks een benchmarkrapport indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) zodat die de legitimiteit van de BFI’s financiële transacties kan nagaan. Die plicht wordt echter vaak vergeten. Het is dan ook hoog tijd om actie te nemen. BFI: …

Opgelet: aangifteplicht benchmarkrapportage Lees verder »

Belastingplan 2019

Dinsdag 18 september 2018, beter bekend als Prinsjesdag 2018, presenteerde Minister van Financiën Hoekstra het Belastingplan voor 2019. Die fiscale plannen baseert het Ministerie van Financiën op 5 concrete doelstellingen: lagere lasten op arbeid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, verdere vergroening, een goede uitvoerbaarheid en het aanpakken van belastingontwijking en -ontduiking. Wat deze voorgestelde veranderingen concreet kunnen …

Belastingplan 2019 Lees verder »

Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren?

Op 11 september, slechts een week voor Prinsjesdag 2018, nam de Tweede Kamer nog twee moties van het Parlement aan. Naast een onderzoek naar domicilieverlening door de trustsector, stemt de Tweede Kamer zo ook toe onderzoek te voeren naar de eventuele plicht voor een stichting om hun jaarrekening te deponeren. Stichting Onder een stichting verstaat …

Moet een stichting voortaan de jaarrekening deponeren? Lees verder »