Dutch investment fund

Het opzetten van een nieuwe business of het uitbreiden van bestaande business in Nederland of wereldwijd gaat samen met het aantrekken van de benodigde investeerders. Nederland is een zeer geschikt land om uw investeringsstructuur in op te richten. Nederland heeft een betrouwbaar netwerk van banken. In Nederland is het mogelijk om gebruik te maken van de meest efficiënte en modernste vorm van fondstoetreding en fonds administratie via de blockchain. CompanyNL kan naast de oprichting en advisering over de investeringstructuur ook voorzien van Blockchain platformtechnologie. Onderstaand een uitleg van de structuur en het fondsbeheer.

Blockchain fondsbeheer

Fondsbeheer bestaat onder andere uit fondstoetreding en fondsadministratie. Dit zijn beiden zaken die kostbaar en tijdrovend zijn. Door de komst van de Blockchain technologie kan het fondsbeheer een stuk eenvoudiger en veel minder tijdrovend worden gemaakt.

Wat is Blockchain? De veel gebruikte definitie van Blockchain luidt als volgt: Blockchain-technologie houdt in een gezamenlijk grootboek dat verdeeld is onder de deelnemers van een open of gesloten netwerk, om zo transacties te faciliteren, zonder dat hiervoor een vertrouwde derde partij nodig is. Het gezamenlijke karakter van het Blockchain grootboek verdient hierbij extra aandacht, omdat deze het verschil aangeeft tussen de reeds lang bestaande digitale infrastructuur en de moderne Blockchain-technologie.

Door het gebruik van een Blockchain-technologie voor het fondsbeheer is er geen derde partij nodig voor de fondstoetreding en fondsadministratie, dit scheelt aanzienlijk in de jaarlijkse kosten en biedt transparantie voor alle deelnemende partijen.

Investeringsstructuur

Het investeringsfonds in de structuur biedt de mogelijkheid om de zeggenschap en het economische eigendom van de onderneming te scheiden als dat gewenst is. De rechtsvorm van het investeringsfonds is de Nederlandse Stichting. Toetreding is na oprichting van de investeringsstructuur zeer eenvoudig zonder verplichte tussenkomst van een Nederlandse notaris online via de Blockchain-technologie mogelijk. De holding en operationele bedrijven kunnen alle gewenste rechtsvormen hebben. Denk hierbij aan: Nederlandse B.V., N.V., Coöperatie of een rechtsvorm opgericht naar buitenlands recht.

Bovenstaande structuur maakt investeren in uw bedrijf zeer toegankelijk voor investeerders. Daarnaast biedt deze investeringsstructuur flexibiliteit voor de onderneming op het gebied van fiscaliteit en financieel recht. Onze adviseurs zullen de uiteindelijke structuur opmaat en optimaal voor uw onderneming samenstellen. Het uitgangspunt bij deze investeringsstructuur is dat er geen vergunnings- of registratieplicht bij de AFM (Nederlands toezichthouder financiële markten) is. Uiteraard kan er wel voor een vergunnings- of registratieplicht worden gekozen als u dat wenst.

Heeft u vragen en/of interesse in een Nederlandse investeringsstructuur voor uw Nederlandse of wereldwijd actieve bedrijf, neem dan snel contact met ons op.