Belastingplan 2019: Wat wordt realiteit?

In onze blog van 25 September 2018 bespraken we het Belastingplan 2019. Hierin verzocht Minister van Financiën Hoekstra om verschillende aanpassingen van de huidige fiscale wetgeving. Dat betekent dat de wetsvoorstellen in Belastingplan 2019 pas realiteit worden als de Tweede Kamer de moties ook daadwerkelijk aanneemt. Welnu, de Tweede Kamer heeft in oktober en november 2018 inderdaad een aantal moties aangenomen. Het gaat om de volgende verzoeken aan de regering:

  • Het handhaven van de mogelijkheid om jaaraangifte omzetbelasting te doen voor kleine ondernemers/natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen;
  • Een voorstel te doen om zonnepanelen standaard buiten de heffing van onroerendezaakbelasting te houden;
  • Het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen van de wet ATAD 1 (hierover leest u meer in onze blog toegewijd aan het onderwerp);
  • Het handhaven van de registratieplicht in de motorrijtuigenbelasting en het opsporen en beboeten van wanbetalers die rijden in voertuigen met een buitenlands kenteken;
  • In het handboek loonheffingen de mogelijkheden vermelden om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers;
  • Te monitoren dat er voldoende aanbod is van zeer zuinige en emissievrije voertuigen voor zorg- en doelgroepenvervoer;
  • Met ingang van volgend jaar fiscale wetsvoorstellen zoveel mogelijk te spreiden over het jaar;
  • Een vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar andere geldstromen en belastingconstructies en zo mogelijk nulmetingen uit te voeren;
  • De aantallen mensen met een letselschadevergoeding en het financieel beslag van vrijstelling van letselschadevergoedingen in box 3 in kaart te brengen.

Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen.