Webshops en btw – Klaar voor de toekomst?

Als u goederen levert aan particuliere afnemers binnen de EU, kunt u met buitenlandse btw-verplichtingen te maken krijgen. Als u de goederen vanuit Nederland verstuurt, gelden er momenteel omzetdrempels per land (in de meeste landen ligt de grens op € 35.000). Als u gedurende het jaar deze drempel overschrijdt, moet u zich voor de btw registreren en btw-aangifte doen in dat EU-land.

Houdt u lokaal voorraden aan, dan geldt er geen drempelbedrag en moet u zich altijd voor de btw registreren in het land waar de opslag plaatsvindt en btw-aangifte doen. Bij beperkte volumes kunnen de compliance kosten soms hoger zijn dan het voordeel in de verzendkosten.

Als de goederen vanuit deze opslag worden verspreid naar andere landen, moet u daar de hiervoor genoemde drempelbedragen weer voor bijhouden, omdat u zich misschien ook daar zal moeten registreren.

Vanaf 2021 komt er een belangrijke vereenvoudiging voor ‘afstandsverkopen’ (verkoop van goederen aan particulieren waarbij de goederen door of vanwege de verkoper worden verzonden). U hoeft dan namelijk niet meer te registreren in andere EU-landen, maar kunt alle verschuldigde btw in één aangifte in het land van verzending opgeven en betalen.

Er zijn wel een paar belangrijke opmerkingen:

  • Bij het aanhouden van lokale voorraden moet u nog steeds registreren en aangifte doen in het land waar u voorraden aanhoudt;
  • De drempels per land vervallen, en worden vervangen door één drempel van € 10.000 voor alle leveringen aan EU-particulieren;
  • Als u lokaal voorraden aanhoudt, moet u nog steeds registreren voor de btw in dat land. Hiervoor geldt geen omzetdrempel.
  • Als u de € 10.000 drempel heeft overschreden, moet u rekening houden met alle btw-tarieven binnen de EU. De voorwaarden voor de lage of superlage tarieven zijn per land verschillend.

U kan steeds contact met ons opnemen voor meer informatie over btw op internationale leveringen of btw in het algemeen.